Minnet av Mobbingjouren MOD

Mobbingjouren MOD startade sin verksamhet 2009 och hann med att uträtta en hel del och hjälpa människor som behandlats illa på sina arbetsplatser. 

Verksamheten är nu nedlagd och vi föreslår att de som behöver hjälp i frågor som rör diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatser vänder sig till organisationen Make a ChangeMAKE A CHANGE

Material från Mobbingjouren MOD

För att inte allt material som funnits på Mobbingjouren MODs hemsida ska gå förlorat finns en stor del av detta sparat här. 

Läs mer under följande rubriker: