Riktlinjer på arbetsplatser

Dokumentet nedan är ett färdigt koncept som stärker din sak som utsatt för mobbing.
Dokumentet ska kunna lämnas till Arbetsgivare och till Fack.
Dokumentet ska kunna implementeras på varenda arbetsplats i Sverige.

Bindande-riktlinjer-mot-kränkande-särbehandling