Skrivande

Budskapande ordbruk och meningsbyggande

Det kul med ord och att leka med språket. Ord som kombineras ihop till meningar för att forma en text som för fram ett budskap eller beskriver hur någonting fungerar. Ord som är textens byggbitar, ord som tillför färg, form och fakta och ord som frambringar de känslor vi vill förmedla.

Här är några användningsområden för ord och texter som jag kan hjälpa er med.

Reklamtexter

Bok-kattDetta handlar om att berätta för er målgrupp om vilka fördelar de får av att använda just er produkt. Att skapa en positiv känsla.

Budskapet kan framföras på många olika sätt. Ofta handlar det om trycksaker som broschyrer, foldrar, flyers, rollupper eller förpackningar men också om hemsidor och digitala reklamskyltar.

Några av mina kunder inom detta område är Alent Dynamic, DF Sverige AB, Kalix Tele 24 AB, Koneo Luleå AB, Människa och Arbetsmiljö, Pegasus Real Estate och Teknomedia.

Ring mig på 070-543 37 86 eller skicka ett mejl till bengt på ordochmening.se och berätta vad jag kan hjälpa dig med!

Teknisk dokumentation

Här kommer min utbildning och tidigare yrkesbakgrund till användning. Jag tog min examen som civilingenjör på maskinlinjen 1984 vid det som då hetta Luleå tekniska högskola. Den avslutande specialiseringen var inom industriell elektronik, vilket betyder att jag har hyfsade grundkunskaper inom såväl maskinteknik och hållfasthetslära som systemutveckling inom IT.

SchackspelAtt jag sedan har jobbat med forskning och utveckling inom mobiltelefoni, fast telefoni och internetbaserade tjänster, men också med verksamhetsutveckling och projektledning i ett par decennier, ofta med engelska som arbetsspråk, gör att jag inte är rädd för att ta itu med tekniska eller verksamhetsmässiga beskrivningar. Detta är snarare min favoritgren.

Här handlar det om att ta fram teknisk eller verksamhetsbeskrivande dokumentation i olika former, som bruksanvisningar, kravspecifikationer och produktbeskrivningar men också projektplaner och andra styrande dokument.

Några av mina kunder inom detta område är Duroc Rail AB, Eitech Sverige AB, Euromaint Rail AB, Fiedler & Lundgren AB, Goodtech Projects & Services AB, Kalix Tele 24 AB, Luleå tekniska universitet, Philips AB, Relitor Engeneering AB och SKF Sverige AB.

Ring mig på 070-543 37 86 eller skicka ett mejl till bengt på ordochmening.se och berätta vad jag kan hjälpa dig med!

Artiklar

Det kul att skriva artiklar. Särskilt kul är det att besöka något lokalt företag eller en förening som håller på med någonting intressant och att få lyfta fram detta i ett reportage. Under tiden på Team Heja fick jag förmånen att göra rätt många sådana. Dels i det tryckta magasinet HEJA och dels till hemsidan, teamheja.se men också några stycken till Paraply Medias S Magasin.

En del av dessa artiklar finns också upplagda på denna hemsida, under menyvalet ARTIKLAR OCH NYHETER.

Jag hjälper gärna till med att skriva artiklar åt andra också.

Så ring mig på 070-543 37 86 eller skicka ett mejl till bengt på ordochmening.se och berätta vad jag kan hjälpa dig med!

Korrekturläsning och redigering

Om du har ett textunderlag på gång så hjälper jag gärna till med att granska språk, struktur och även innehållet och inte minst att själva budskapet når fram till den ni vill att det ska nå.

Tänk på att det alltid är nyttigt med en utomståendes oförstörda blick på det man tar fram!

De uppdrag jag har haft har varierat från att titta igenom och förbättra ett företaget kundorienterade texter till att bli delaktig i tillblivelsen av några personliga böcker, i något fall som redaktör och utgivare, i andra som kritisk granskare.

Ring mig på 070-543 37 86 eller skicka ett mejl till bengt på ordochmening.se och berätta vad jag kan hjälpa dig med!

Välkommen!