Nummer 2-2024 av ”Bladet”

Nu finns vårnumret av Parkinson Norrbotten-Bladet ute hos föreningens medlemmar. Som vanligt finns det också på de sjukhus, hälsocentraler och rehab-institutioner som begärt att få det.

Klicka på bilden för att läsa Bladet på skärmen!