Parkinson Norrbotten Bladet #1-2024

Vi skriver nu år 2024 och jobbar vidare med ambitionen att ge ut fyra nummer per år av ”Bladet”.

Årets första tidning är av ekonomiska skäl något tunnare, 12 sidor, jämfört med de närmast föregående numren som varit på 24 sidor. Det ”ekonomiska skälet” är att portokostnaden blir mycket högre om vi överskrider 50 gram per kuvert. Nummer 1/2024 får nämligen dela kuvert med kallelsen till föreningens årsmöte. 

Här finns båda dessa …