Översättning

Kommunicera på flera språk!

Givande kontaktHar ni kunder eller leverantörer som är bättre på engelska (eller något annat språk) än vad de är på svenska? Då kan jag hjälpa er att ändå nå fram med ert budskap till dessa.

Om era produkter ska beskrivas i tekniska termer så passar det särskilt bra.  Jag är nämligen i grunden civilingenjör och har lång erfarenhet av teknisk utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster som bygger på teknik, med engelska som arbetsspråk.

Jag själv översätter i första hand mellan svenska och engelska, men har även översatt dokument från danska till engelska och svenska. Jag har dock tillgång till ett nätverk av andra kompetenta personer, vilket gör att jag kan lösa ert behov av översättningar till och från andra språk också, som exempelvis tyska, finska, danska och norska.

Översätter det mesta

Jag översätter texter och dokument av de flesta slag, allt från reklammaterial till manualer, bruksanvisningar, teknisk dokumentation och verksamhetsbeskrivningar till hemsidor och hela webbplatser.

Några exempel på utförda översättningar:

  • Några hela webbplatser med många webbsidor, från svenska till engelska
  • Broschyrer om RFID-lösningar, till engelska
  • Teknisk specifikation av tågbromsar, från engelska till svenska
  • TV-manual, från engelska till svenska
  • Tekniska beskrivningar som bilagor till anbud, till engelska
  • Företagspresentationer, till engelska
  • Säkerhetsföreskrifter, från danska till svenska och engelska
  • Riskhanteringsplan, till engelska
  • Boken ”Gammelstad kyrkstad och världsarv” till engelska

Referenser

Här är ett par röster om översättningar som jag har levererat.


”I anslutning till starten av varumärket Eitech anlitade vi Bengt för att översätta bland annat information till våra samarbetspartners och kunder om namnbytet. Han översatte även hela vår webbplats – eitech.se – till engelska. Ett tids- och resurskrävande arbete som han utförde med god kvalitet och levererade helt enligt överenskommelse”.Jens Ålstig, Eitech AB, Umeå

InMemo.se
”Bengt har översatt en del broschyrer och även hela vår hemsida, inmemo.se, till engelska. Vi är mycket nöjda”Anette Selberg, InMemo AB, Göteborg

Och några till referenser…

Några andra kunder som jag har översatt åt är Alent Dynamic, Designtech, Eitech Sverige, Eitec International, InMemory, Fiedler & Lundgren, Goodtech, InterNIT, Luleå Näringsliv, Philips, Relitor och Teknomedia.

Ring mig på 070-543 37 86 eller mejla till bengt på ordochmening.se och berätta vad jag kan hjälpa dig med.

Välkommen!