Luleå Näringsliv AB – kommun och näringsliv i samverkan

OBS! Denna artikel skrev jag i januari 2016 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

Det vanligaste sättet för kommuner att hantera samverkan mellan kommun och näringsliv är att tillsätta en näringslivschef. I Luleå har man valt ett annat sätt, vilket har visat sig väldigt framgångsrikt. Det märktes inte minst när att Luleå blev utsett till 2015 års bästa tillväxtkommun i Sverige.

Team Heja fick en pratstund med Matz Engman, VD på Luleå Näringsliv AB. Matz berättar att Luleå Näringsliv AB ägs till 49 % av kommunen och till 51 % av det privata näringslivet och deras huvudsakliga uppgift är att skapa tillväxt i det privatas näringslivet i Luleå.

Snart tjugo år

Luleå Näringsliv AB har funnits sedan 1997. Det initierades av det privata näringslivet, för att få fart på tillväxten. Då man startade var det två personer i bolaget. Idag är de nio anställda. En viktig del är de nio branschråden som funnits med sedan starten. Sammantaget finns 100 – 150 personer som jobbar med att göra sin respektive bransch större.

Luleå Näringsliv  ordnar 50 – 60 event per år, allt ifrån de välbesökta näringslivsfrukostarna i slutet av varje månad till den stora och mycket populära galan Luleå Business Awards (tidigare Näringslivets Pris) och däremellan en hel del andra träffar i Luleå, i Stockholm och på andra platser.

–      Man ska se Luleå Näringsliv som en investering, inte som en kostnad. En satsad krona ger mångdubbelt tillbaka till kommun och näringsliv, säger Matz.

Hög ambitionsnivå

Nu har Luleå blivit korat årets tillväxtkommun i Sverige, men Matz är inte nöjd med det.

–      Vi ska vara ett av de näringslivsbolag som genererar mest tillväxt till sin region, i Europa. Kanske lite kaxigt, men det är vår vision. Självklart kan vi inte mäta oss med Berlin och Paris och London men jämfört med en region i samma storlek som oss.

Det funkar inte att sitta och vänta på att telefonen ska ringa, utan man måste vara proaktiv. Det var till exempel så de fick Telia att bygga nytt kontor i Luleå. Matz åkte ner och träffade Telias vice VD och förklarade att det borde vara lönsammare för dem att sitta på en adress än på tre olika ställen i Luleå. Det fick dem att komma upp och se vad Luleå kunde erbjuda och nu håller de på att bygga sitt nya kontor här, beräknat för 750 anställda.

–      En viktig parameter för att skapa tillväxt är att attityden hos luleborna har förändrats. Att man känner stolthet. Att man känner med sin stad, säger Matz.

Austin inspirerar

Luleå har numera ett samarbete med Austin i Texas. Austin är den snabbast växande staden i USA, med ett antal stora satsningar. Detta samarbete började för fyra år sedan när Matz var på en konferens i Tallinn tillsammans med Fredrik Kallioniemi som då var chef för Luleå Science Park. De fick då kontakt med Kevin Jones, som är Austins motsvarighet till Matz.

–      Det var just det faktum att vi lyckats få Facebook till Luleå som gjorde att Kevin ville träffa oss igen”, säger Matz.

–      Varför just Austin?, frågar jag.

–      Vi ska jämföra oss med de som är bäst och i Austin med sina åttahundra tusen invånare händer det väldigt mycket. Det är bättre att ha en ordentligt djup relation med ett sådant ställe än att hålla på och bekanta sig med flera olika. Och där är Austin perfekt för Luleå.

Tre viktiga områden i Luleå

Matz lyfter fram tre områden i Luleå som särskilt viktiga för framtiden. Först centrumhalvön, där det behöver förtätas. Det andra är universitetet och science park-området. Det tredje är vår Corehamn (EU har pekat ut fem svenska hamnar där man kommer att satsa på utbyggd infrastruktur och Luleå är en av dessa). Där ska Luleå kunna skapa cirka tusen till arbetstillfällen.

Luleå Science park är en de verksamheter som drivs av Luleå Näringsliv AB. Matz berättar att det händer mycket där ute. Till exempel har Vattenfall byggt sitt nya kontor där, vilket innebär att det flyttar ut 300 personer till som jobbar där ute.

–      Att det händer så mycket där för med sig att även andra saker som behöver utvecklas, bland annat behövs bussförbindelser, fler restauranger, något hotell och mer studentbostäder, menar Matz.

 

 

Text: Bengt-Erik Johanssson

En längre version av denna artikel finns på teamheja.se. Sök på ”Luleå Näringsliv”.