Visit Luleå utvecklar besöksnäringen

OBS! Denna artikel skrev jag i mars 2016 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

Bo, göra, äta, shoppa och resa är rubriker på Visit Luleås hemsida. Och det är till stor det Visit Luleås verksamhet syftar till, att hjälpa besökare att hitta hit, shoppa massor och ha det bra under sin vistelse här.

Vi besöker Visit Luleå på deras kontor, i korsningen Storgatan – Nygatan och tas emot av Jenny Hellman, som är VD här. Jenny berättar att Visit Luleå bildades årsskiftet 2012/2013 och då anställdes hon som VD.

– Jag kom närmast från Länsstyrelsen, där jag jobbade med regionala tillväxtfrågor, berättar Jenny.

Innan det har hon haft ledande befattningar och jobbat med med tillväxtfrågor och samhällsutveckling på Luleå kommun och i Landstinget.

– Därför var det jätteroligt att få kliva på det här uppdraget med fokus på besöksnäringen.

– Besöksnäringen är en tillväxtbransch, i regionen och i Sverige. Antal gästnätter i Luleå har ökat med 15 % det senaste året. Ökningen var 9 % året innan och då undrade vi hur vi skulle kunna hålla den nivån – och så ökar det med 15 % året efter. Det är fantastiskt!

– Tillväxten inom besöksnäringens är en del av den positiva utveckling som sker i Luleå just nu, säger Jenny.

Hur jobbar Visit Luleå?

Jenny berättar att en stor del av deras verksamhet ingår i ett treårigt EU-finansierat strukturfondsprojekt, Destination Capacity Building, med Swedish Lapland som projektägare. I detta ingår 13 destinationer, från Skellefteå i söder till Kiruna i norr. Inom ramen projektet jobbar Visit Luleå och övriga destinationer med de tre övergripande insatsområdena Destinationsutveckling, Produkt- och affärsutveckling och Marknadsutveckling.

– Syftet är att bidra till tillväxten hos lokala företag inom besöksnäringen.

Produkt- och affärsutveckling

– Vi jobbar nära företagen och har gjort en nulägeskartläggning för att identifierade de företag som har potential och vill växa, för att i nästa steg kunna erbjuda anpassad affärsutveckling.

– Det kan handla om paketering, säsongsförlängning, digitalisering eller andra steg företagen behöver ta ta för att nå det som vi kallar exportmognad.

– Målet är fler köpbara upplevelser och därmed fler besökare, berättar Jenny.

I Visit Luleås uppdrag ingår också att stötta personer som vill starta företag inom besöksnäringen.

– En nyetablering som vi stöttat är aktivitetsföretaget Explore Luleå som erbjuder säsongsanpassade naturnära aktiviteter som till exempel turer med långfärdsskridskor, spark eller fatbike. Explore Luleå samarbetar med Äventyrsbutiken Hägglunds där besökaren kan hyra utrustning för aktiviteten, berättar Jenny.

Marknadsutveckling

– Det handlar alltså om nya sätt att tänka och att göra på rätt sätt?

– Ja, det ingår i vårt uppdrag att hålla koll på marknaden och på resenären och vad som efterfrågas. Så att vi kan stötta våra medlemsföretag i att utveckla sin produkt och sitt utbud, så att det svarar mot vad kunden efterfrågar.

– En del i marknadsutvecklingen är att jobba med olika distributionskanaler och de turoperatörer och agenter som finns så att de har tillgång till vårt utbud. De som bor i till exempel Tyskland eller i Storbritannien ska med en enkel manöver kunna boka och köpa de här upplevelserna.

– Vi har nyligen deltagit på en mässa i Berlin där vi har träffat internationella turoperatörer och presenterat Luleås utbud. Vi genomför också visningsresor och pressresor för att sälja in Luleå som besöksmål med hotellen, restaurangerna och de naturnära upplevelserna, berättar Jenny.

Destinationsutveckling

Nästa område är destinationsutveckling. Här handlar det mycket om tillgänglighet.

– Det ska vara lätt att resa till och inom destinationen, att ta sig till företagen och upplevelsen. Värdskapet på destinationen har stor betydelse för upplevelsen och därför kommer företagen att erbjudas värdskapsutbildning.

Visit Luleå företräder näringen i samverkan med kommunen och andra myndigheter. Det kan handla om transportslag som tåg, buss, flyg och båt. Digital tillgänglighet och skyltning på platsen är viktigt både för besökare och invånare.

– Ett exempel är att Visit Luleå medfinansierar skyltning i Bottenvikens skärgård.

– Vi tittar också på de större transportfrågorna, som direktflyg till Luleå och destinationer i Europa, berättar Jenny.

Handelsutveckling

De insatsområden som Visit Luleå verkar inom bidrar alla till fler besökare vilket har en direkt gynnsam effekt på handeln i Luleå.

– Vi vet att privatresenären lägger en tredjedel av sin reskassa på shopping.

Visit Luleå jobbar även med riktade insatser för handeln och har till exempel investerat en rejäl slant för att etablera Luleå Citykortet. Dessa presentkort har sålt för drygt en miljon kronor, pengar som går direkt tillbaka till handeln.

– Vi samverkan med kommunen i det strategiska arbetet med stadsutveckling. Det kan handla om framtagandet av en handelsutredning, en utvecklingsplan för centrum, gestaltning av mötesplatser och vinterbelysning för att nämna några exempel, säger Jenny

Fler möten till Luleå

Luleå har både nya hotell och hotell som renoverats och gjort stora satsningar samt flera fina arenor för både kultur och sport.

– Vi kan konkurrera med andra städer i Sverige om möten, konferenser och kongresser.

Visit Luleås Convention Bureau-verksamhet jobbar med just detta, att få fler möten, konferenser och kongresser till Luleå. Vi stöttar aktörer i Luleå som vill förlägga ett möte här.

– Varje övernattande mötesdeltagare lämnar i genomsnitt 3500 kr/dygn till staden, berättar Jenny.

Ett exempel är Kulturskolerådet som i år har valt Luleå för sitt årliga möte. Det kommer trehundra personer som stannar i tre nätter och omsätter cirka två och en halv miljoner kronor.

Luleå är ett regionalt centrum

Luleå ökar stadigt som weekend-resmål. Det är shopping, att äta gott och hotellen som lockar, i kombination med kulturutbudet och idrotten. Luleå har numera tio restauranger i White guide och det är lång framförhållning som gäller när man vill boka ett bord.

– Förutom inresande besökare går Luleåborna ut och äter och umgås på ett nytt sätt. Variationen i restaurangutbudet ger möjlighet till nya smakupplevelser, säger Jenny.

Lätt att samarbeta

Luleå är en stad i hanterbar storlek, så det är lätt att samarbeta med andra.

– Vi i har ett bra samarbete med Luleå Näringsliv, Nyföretagarcentrum, kommunens tillväxtkontor och även andra kommunala förvaltningar.

– Det är när vi kan kroka arm och göra saker med andra aktörer som det händer saker.

Det är viktigt att samarbeta för vi blir så mycket starkare när vi gör saker tillsammans, säger Jenny.

 

 


Text: Bengt-Erik Johansson