Anna Edin – Nordeas ambassadör för Hjältarnas Hus

OBS! Denna artikel skrev jag i januari 2016 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

Nordea gick tidigt in som partner i Hjältarnas Hus-projektet och när Anna Edin fick frågan om att vara ambassadör för Nordeas del var det självklart för henne att tacka ja.

Team Heja har träffat Anna Edin, på Nordeas kontor i Luleå och fått hennes förklaring till varför de tycker detta är ett så viktigt projekt.

En tydlig koppling för Nordea

Anna berättar att hon har en kollega i Umeå som heter Andreas Gunnarsson och att han har en tre år gammal dotter som heter Ella, som föddes med ett hjärtfel och att Ella hann med att sövas sex gånger och opereras fyra gånger redan under sitt första levnadsår. Det innebar många resor till Göteborg. De bodde då på ett patienthotell som finns i anslutning till Sahlgrenska sjukhuset.

I norra sjukhusregionen däremot, som ändå täcker ett så stort geografiskt område, finns inget sådant boende för anhöriga till sjuka barn. Andreas reagerade på detta och när Ella blev bättre drev han frågan om att det borde byggas ett sådant även i Umeå. Han fick tidigt med Nordeas regionchef Jens Vikström på tåget. Det gjorde att Nordea tidigt gick in som partner i projektet.

Annas egen koppling

Anna berättar att hon själv har en lång sjukdomshistoria, efter att hon fick en tumör i ryggen när hon var 22 år gammal. Hon var mycket på sjukhus under två års tid och sedan satt hon i rullstol på heltid i sex år. Efter det går hon med rullator när hon är utanför hemmet. Så, därför har hon stor förståelse för hur viktigt det är att ha tillgång till sina nära och kära under sjukdomstiden – och även under rehabiliteringen, för då händer det att man tappar sugen ibland.

–      Då bodde jag i Östergötland och var på sjukhuset i Linköping och mina föräldrar hade sex mil att åka, så det var rätt lätt för dem att besöka mig. Sen hade jag mina kompisar som också kom och hälsade på, så jag hade besök i stort sett varje dag. Det var det som gjorde att jag klarade det så bra.

–      Så när den här frågan kom upp var det väldigt lätt för mig att tacka ja till att bli ambassadör för Nordeas del i projektet – och det är ett fantastiskt projekt, säger Anna Edin.

En annan profil

Anna berättar att många av de andra regionerna har Ronald McDonald-hus. Men här ville man inte att det skulle vara så kommersiellt förknippat med ett visst företag, utan att det skulle vara mer fristående. Tidiga partners förutom Nordea var Barncancerfonden Norra och Barncancerfonden.

–      Det känns oerhört meningsfullt att få hjälpa denna utsatta grupp, både familjerna och de drabbade barnen, säger Anna Edin.

 

 

 

 

 

 

Text: Bengt-Erik Johansson