Generic Mobile ser till att meddelanden når fram

Magnus Mörtling och Madelene Persson

Generic Mobile är kanske inte så kända bland människor i allmänhet men med över 5000 företag och organisationer som kunder är de en stabil och pålitlig partner. Generic Mobile ser till att meddelanden når fram till såväl massor av personal inom offentliga verksamheter som till medlemmar i många butikers kundklubbar.

Team Heja vill hjälpa Generic Mobile att bli mer kända och har därför hälsat på hos dem på Magasinsgatan i Luleå och träffat Madelene Persson och Magnus Mörtling.

– Jag brukar säga att vi är Luleås enda teleoperatör, säger Magnus, men lägger till att det är en sanning med modifikation eftersom de har personal även i Stockholm och i Örebro.

Generic Mobile är specialiserade på att skicka meddelanden så att de når fram dit de ska, på det sätt som kunderna vill ha det, oavsett om det rör sig om äldre tekniker som Minicall och fax eller om moderna webbaserade SMS-tjänster.

Minicall lever!

Minicall är en meddelandetjänst med över 30 år på nacken. Om du tittar på en polisfilm från 80-talet kan du få se hur huvudpersonen får ett textmeddelande till en liten dosa i bältet, varvid hon/han stannar bilen vid en telefonkiosk för att ringa upp det nummer som skickats till dosans display.

Denna funktion har förstås, i många fall, ersatts av mobiltelefoner med SMS och andra lösningar men det finns fortfarande många verksamheter där man behöver ha den leveranssäkerhet och täckning som Minicall ger. Med Minicall kan man lita på att meddelandet når fram inom 15 sekunder, utan att fastna i nätet.

– Minicall har idag runt 30 000 användare, berättar Magnus.

Minicall används till exempel inom sjukvården, räddningstjänster, kraftbolag och andra verksamheter där man snabbt och säkert behöver få tag på personal eller nå fram med larm, till exempel vid driftavbrott.

Minicall går också att använda för att styra och reglera maskiner, gatlyktor eller värmen i sommarstugan eller vad som ska visas på elektroniska skyltar.

Fax och fasta linjer finns fortfarande

E-post och mobil telefoni har tagit över hos de flesta men fortfarande finns det många som kommunicerar via fax och som har fasta telefonlinjer kvar.

– Vi växer faktiskt på fax-sidan, säger Madelene.

– Där kommer också fler nyheter, fortsätter hon.

De segment som behöver faxtjänster är bland annat redovisningsföretag, hälsosektorn och sociala tjänster. En vanlig funktion är att konvertera från fax till e-post.

En annan tjänst är SMS till fasta nummer. De kan förmedlas som text, som e-post eller upplästa, beroende på vad hur mottagaren valt att ta emot meddelandet.

SMS-tjänster växer mest

Det område som är störst och som växer allra mest för Generic Mobile är olika typer av SMS-tjänster. Där har man också alldeles nyligen lanserat ett nytt och mer kraftfullt gränssnitt för webben. Det är dessutom sådant att det anpassas automatiskt till den skärmstorlek som man använder, så det fungerar lika bra på en smart mobiltelefon som på en datorskärm.

Generic Mobiles SMS-plattform har väldigt hög kapacitet, mer än en miljon meddelanden i timmen. Det är betydligt mer än vad de flesta har behov av.

– SMS mellan privatpersoner minskar faktiskt nu. Det finns så många andra verktyg för att skicka korta meddelanden, säger Magnus.

– Däremot ökar skickandet från ”applikation” till person kraftigt, fortsätter han.

En vanlig tillämpning är att butiker skickar SMS till medlemmarna i sina kundklubbar. Generic Mobile eller butiken själv kan skapa färdiga mallar, där man definierar vilka attribut som ska ingå i meddelandet, till exempel förnamn och antal bonuspoäng. Det ingår även funktioner så som tidsstyrning av meddelanden, tidsintervall för när ett erbjudande är giltigt, automatiska stopplistor, och så vidare.

– Kundernas behov hjälper till att utveckla tjänsterna. När en kund säger att man vill ha en ny funktion så kan vi lägga till det och då blir det tillgängligt för andra kunder också, säger Madelene.

– Vi hade till exempel en kund som ville att tjänsten skulle stödja smileys, så då lade vi till det.

 

 

Magasinsgatan 10
Box 13
971 02 Luleå

Telefon 08-601 38 00


Text och foto: Bengt-Erik Johansson