Skylite – ungt som företag men med lång IT-erfarenhet

Skylite bildades i augusti 2014 av några gamla IT-profiler som kände att det blev för stort och svårmanövrerat att vara en del av jätten Atea. Team Heja fick en trevlig pratstund med företagets VD, Mattias Lindström.

 Medarbetarna äger bolaget

Just det här med att kunna bestämma själv kändes viktigt. Skylite ägs av medarbetarna, något som gör att de anställda känner sig delaktiga i hur företaget arbetar, berättar Mattias. Just nu är de 12 anställda, fördelade på de två kontoren i Luleå och Piteå.

Skylite arbetar i första hand på den lokala marknaden. Mattias pratar om vilka kunder de har kontakt med en normal vecka och visar en bild med loggor från ett fyrtiotal lokala företag, men även stora nationella företag som Vattenfall, Nordea, Coop och Länsförsäkringar. Skylite tycker det är viktigt att finnas lokalt, nära sina kunder, för att kunna ge med bra stöd och garanterat kunna ställa upp med kompetent personal med kort varsel – och att inte vara beroende av någon specialkompetens på annat håll i landet.

Tre ben

Mattias beskriver deras tre olika verksamhetsområden. Det första är vad man skulle kunna kalla för klassisk IT, det vill säga installation och drift av kundernas IT-infrastruktur, alltså installera servrar, datorer, programvaror och nätverk och se till att allt fungerar, hela tiden. Vi levererar komplex IT på ett enkelt och lättförståeligt sätt till våra kunder, förklarar Mattias.

Det andra är att fungera som mäklare för moln- och hostingtjänster. Mattias pekar på att här skiljer de sig från många andra aktörer genom att de samarbetar med ett antal nya leverantörer. Leverantörer som ofta inte är så kända i Sverige men stora internationellt.

Det tredje är upphandlings- och utvärderingsstöd för större kunder. Mattias berättar att det betyder att de blir kundernas förlängda arm före eller under tiden för en upphandling. Man hjälper helt enkelt kunderna att välja rätt leverantör, rätt lösning och rätt tidpunkt för att genomföra en upphandling. Men hjälp av de många leverantörskontakterna Skylite har ser man till att slutkunden får in fler anbud än man normalt får.

”Varförister”

Mattias berättar att de kallar sig själva för ”varförister”, därför att de ofta frågar kunden varför de vill genomföra den förändring de funderar på. Han menar att det är viktigare att kunden får en lösning som är rätt för dem än att sälja lösningar eller konsulttimmar här och nu.

Kundens förtroende är väldigt viktig för oss. Det händer till och med att vi råder kunden till att inte göra en investering förrän vi tillsammans hittat en nog bra anledning till att kunna svara på frågan varför denna investering ska göras, säger Mattias.

Vill bli fler

Mattias berättar att de har plats för fler seniora IT-konsulter, men de är noga med att ha personer som har rätt kompetens. De är idag 11 killar och en tjej och de skulle gärna ha fler tjejer i företaget. Tyvärr är de är svåra att få tag på, i den här branschen, säger han. Många tjejer har gått en annorlunda väg. Vissa har suttit i kundtjänsten hos en teleoperatör och blivit duktiga genom att hjälpa kunder med bredband och datorer, andra har valt att fokusera mer på systemutveckling och att bli projektledare.

Mer information om vilka kompetenser Skylite söker finns på deras hemsida.

Adresser:
Södra Kungsgatan 4B
972 35 Luleå
E-post: info@skylite.se
Telefon: 072-222 83 00
Bryggargatan 14
941 63 Piteå

 


Text: Bengt-Erik Johansson
Foto: Camilla Niemi