Relitor vill växa med mångfald

Vid näringslivsfrukosten i Vetenskapens Hus i Luleå, den 28 april stod Mikael Nilsson, VD på teknikkonsultföretaget Relitor på scenen och berättade om deras arbete för ökad mångfald i företaget.

Det ville vi höra mer om och åkte därför till Relitors kontor i Gammelstad för en pratstund med Mikael. Relitor håller till i en fin gulmålad byggnad som man ser på höger sida om väg 97, när man åker från Luleå i riktning mot Boden. Här finns flera företag. Relitor disponerar andra och tredje våningen.

Projektet Mångväx

Men låt oss börja i en annan ände! Inom IUC Norrbotten finns ett projekt som man kallar för Mångväx. Detta startades utifrån ett antagande om att det finns många företag som vill bli bättre på jämställdhet och mångfald, därför att de har insett att det skulle gynna både rekryteringen och affärerna.

Mikael berättar att Relitor gick med i projektet för att öka andelen kvinnor i företaget.

– Vi vet att det gör skillnad. Mångfald skapar mer dynamik på arbetsplatsen och ger fler infallsvinklar på problem, säger Mikael.

Relitor lockades av att projektet har en tydlig koppling till affärsnytta och lönsamhet.

– Vi ville lära oss hur vi ska jobba men vi behövde också konkreta verktyg och nya sätt att tänka och det har vi verkligen fått. Ibland krävs det att det kommer någon utifrån och ser saker med nya ögon och det har IUC:s coacher, Marie Näslund och Sofie Lampa verkligen tillfört, berättar Mikael.

Ny vision

Mikael berättar att Relitor höll på med ett eget visionsarbete i slutet av år 2015 när de fick en fråga från IUC Norrbotten om att vara med i Mångväx.

– Så det passade väldigt bra in i vårt eget förändringsarbete att gå med där, berättar Mikael.

I detta visionsarbete har personalen arbetat med värderingar och tagit fram ett antal formuleringar som beskriver vad som ska åstadkommas och hur man vill ha det på företaget.

En konkret effekt av detta arbete är att de numera genomför en trivselrond en gång i veckan då de går runt och tittar på miljön i huset, för att få uppslag till nya förändringar som behöver göras.

Mikael själv är mentor för en student i LTU:s mentorsprogram och när han gick in i detta önskade han att få vara mentor för en tjej som läser maskinteknik, inte bara för att stötta utan också för att själv få lära sig hur en tjej på maskinprogrammet tänker, för det kan ju vara till nytta dem själva också.

– Vi har sagt att vi ska vara kundens innovativa konsult och partner och dessutom branschens mest attraktiva arbetsgivare och för att nå dit behövde vi titta på hur vi behöver förändra oss, säger Mikael.

Ambition att växa

De behöver bli fler på Relitor och har haft en platsannons ute, där ansökningstiden precis har gått ut. Mikael berättar också att genom att vara med i Mångväx har de fått bättre förståelse för hur man bör utforma en platsannons som ska kunna locka tjejer att söka.

– Hos oss är det bara två tjejer av sexton anställda och det är på tok för lite.

– Styrelsen har satt som mål att varannan nyexaminerad teknikkonsult som vi anställer ska vara tjej. Bland de som är gamla i branschen finns nästan inga tjejer att få tag på men bland de nyexaminerade kan vi ha det som mål, berättar Mikael.

– Vi gör detta på rent affärsmässiga grunder. Vi är idag 16 personer och har sagt att om tio år ska vi vara 40, säger Mikael.


Text: Bengt-Erik Johansson
Foto: Magnus Stenberg, Snowgarden

 

Relitor.se
Projektet MångVäx hemsida