Sparbanken Nord i samarbete med Norrbottens Idrottsförbund

OBS! Denna artikel skrev jag i maj 2016 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

Samtidigt som Sparbanken Nord bedriver en kommersiell bankverksamhet, har banken också ett stort engagemang i regionala utvecklingsfrågor. Under våren inledde Sparbanken Nord ett samarbete med Norrbottens Idrottsförbund för att stärka integrationen i länet.

– Syftet med samarbetet är verka för att nyanlända med utländsk härkomst ska involveras i samhället och idrotten, berättar Kjell-Åke Nilsson, vice VD på Sparbanken Nord.

Sparbanken Nord har för avsikt att avsätta ca 100 miljoner kronor under en femårsperiod i regional hållbarhet och handlingskraft. En viktig samarbetspartner i det arbetet är föreningslivet. Kjell-Åke Nilsson tror att idrottsföreningar kommer att spela en viktig roll för att skapa en positiv demografisk utveckling i länet.

– Vi ser en stor möjlighet i att vända den negativa befolkningstrenden, om vi kan få nyanlända att stanna och etablera sig i regionen.

Mångfaldsstipendium

Sparbanken Nord avsätter tre miljoner kronor för integrationsarbetet under en treårsperiod.  En del av detta arbete är ett treårigt samarbetsavtal med Norrbottens Idrottsförbund, där banken satsar 1,5 miljoner på integrations- och ledarskapsfrågor.

– Vi för en dialog med Norrbottens Idrottsförbund om hur vi tillsammans kan stötta föreningar och ledare i integrationsarbetet. Bland annat kommer vi att uppmärksamma goda ledarinsatser med ett mångfaldsstipendium som vi delar ut vid idrottsgalan. Vi börjar i år och sedan ska detta vara ett återkommande inslag varje år, berättar Kjell-Åke.

Ett ytterligare mål med samarbetet med Norrbottens Idrottsförbund är att man ska kunna hitta och rekrytera nya ledare och aktiva utövare bland de nyanlända.

– Att göra detta ställer krav på engagemang och resurser inom föreningslivet och där kan Sparbanken Nord hjälpa till, menar Kjell-Åke Nilsson.

Bra för idrottsrörelsen och samhället

Vi frågar även Katarina Halvardsson, som är distriktsidrottschef på Norrbottens Idrottsförbund, hur hon ser på samarbetet med Sparbanken Nord.

– Vi är väldigt glada för detta! Det ökar våra möjligheter att arbeta för en tillåtande atmosfär där vi ser olikheter som en tillgång istället för ett hot.

– Dessutom är insatser för mångfald och integration bra inte bara för idrottsrörelsen utan för hela samhället. En sund idrott, öppen för alla, och som utgår från barnens bästa bygger starka och trygga samhällsmedborgare, säger Katarina Halvardsson.

 


Text: Bengt-Erik Johansson