[Å:T KOTYR] – ALLT BYGGER PÅ SAMARBETE

OBS! Denna artikel skrev jag i september 2015 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

Produktionsbolaget [å:t kotyr] består av Robin Lindquist, Elin Janum och Lars Lindberg. De har kontor i Luleå, där Robin och Lars sitter och Piteå, där Elin sitter. Just den dagen när Team HEJA besöker dem finns de alla tre på plats i Luleå. De försöker annars göra så att Elin kommer till Luleå en dag i veckan och Robin sitter i Piteå en dag i veckan.

Robin är den som för några år sedan startade bolaget och Lars är den som kommit in senast. Lars har hunnit med mycket innan han kom till [å:t kotyr]. Närmast kommer han från ett uppdrag som VD på Luleå Expo. Lars har också gått in som delägare.

Ämnet är samarbete

Team HEJA besökte [å:t kotyr] för att höra hur de ser på det här med samarbete och vad det betyder för deras verksamhet.

”Vi är ett litet företag som jobbar med konceptutveckling, projektledning, genomförande och utvärdering av möten och events och för att vi ska kunna göra vårt jobb så krävs det att vi har samarbetsparters.”, säger Robin.

”Vi själva ser oss som spindeln i nätet, men utan alla som vi samarbetar med skulle vi inte kunna leverera det vi gör. Vi samarbetar med tryckerier, formgivare, fotografer, teknikspecialister för ljud och ljus, konferencierer, musiker, restauranger och konferensanläggningar.”, fortsätter han.

Det är många delar som ska fungera kring ett event och [å:t kotyr] har inget av allt detta själva. Så det handlar verkligen om samarbete, hela vägen!

Vilka samarbetsparters de har varierar från projekt till projekt, beroende på vad det är för event. Alla event är skräddarsydda efter vad som passar för ändamålet för just den kunden.

SM-veckan i Piteå

Ett evenemang som de håller på med att förbereda nu är den stadsfest som ska äga rum i samband med SM-veckan i Piteå, i början av år 2016. Elin håller i detta och berättar att under SM-veckan tävlas det i en massa olika idrotter. Snöskoter och skidor är alltid med, annars varierar det beroende på vilka arenor den arrangerande orten kan ställa upp med.

Uppdragsgivare är Destination Piteå, som jobbar mycket med centrum och handeln och arrangemang inne i staden. Elin berättar att de samarbetar med Sveriges Television, Riksidrottsförbundet och Piteå kommun för att denna stadsfest, tillsammans med SM-veckan, ska bli en mästerlig folkfest.

För att få allt detta att fungera samarbetar de med en massa underleverantörer och kulturföreningar och restauranger, utomhuskaféer och även någon som ska bygga ett lekland i snö. ”Det är verkligen allt möjligt.”, fyller Robin på.

Tanken är att locka människor som inte är så intresserade av idrott att besöka staden under SM-veckan.

Således…

Att genomföra sådana här projekt kräver koordination och projektledning och fungerande samarbeten med många aktörer, från uppdragsgivare till underleverantörer.

Läs mer om [å:t kotyr] på deras hemsida, http://www.atkotyr.se/