ParkinsonBladet 4/2021

Nr, 4/2021 av ParkinsonBladet Norrbotten

Lagom till julen kom detta nummer ut. Det är det fjärde och sista numret för året och då det vid denna tid närmar sig den stora vinterhögtid som får ögonen att tindra hos både gammal och ung, tyckte redaktören att det passar bra med lite extra knep & knåp i form av olika korsord och sån't. 
ParkinsonBladet 4/2021

Tidigare utgivna nummer

Klicka på respektive bild nedan, för att läsa tidigare utgivna nummer av ParkinsonBladet. 

Nummer 1 är det längst till vänster. Detta var premiärnumret för denna redaktion. 

Nummer 2 är det i mitten. I detta presenteras bland annat resultatet av en medlemsenkät som Region Norrbotten bett olika föreningar inom Funktionsrätt Norrbotten att genomföra. 

Nummer 3 är det längst till höger. Få se om jag kommer ihåg vad det handlade om, Javisst ja, minnet! 

 

ParkinsonBladet 1/2021
ParkinsonBladet 2/2021
ParkinsonBladet 3/2021