Vad är Hjältarnas Hus?

OBS! Denna artikel skrev jag i januari 2016 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

Hjältarnas hus kommer att byggas vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och beräknas vara klart vintern 2016 – 2017. Hjältarnas Hus är till för att svårt sjuka barn och deras familjer ska kunna bo och leva tillsammans under den tid barnet behöver vara inne för behandling, oavsett om sjukhusvistelsen varar över några dagar eller ett par månader.

I landets övriga fem sjukhusregioner finns motsvarande typ av anhörighus men sådant saknas fortfarande i norra Norrland, trots att området spänner över fyra län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Och här är avstånden stora, en del kan ha upp till 70 mil till Umeå.

Alla mår bättre om man får vara tillsammans i en svår situation och i en miljö som inte är en sjukhussal. Ett tillfälligt hem nära sjukhuset, där man kan laga mat, ha fredagsmys och ta emot släktingar och vänner. Någonstans där man kan ha en så fungerande vardag som möjligt.

Läs mer på hjaltarnashus.se

Text: Bengt-Erik Johansson