Kallax Bygg expanderar verksamheten

Kallax Bygg AB i utvidgar sin verksamhet. Genom att starta dotterföretaget Kallax Entreprenad AB kompletterar man moderbolagets byggtjänster med att även kunna utföra markarbeten. Samtidigt satsar man mycket på kvalité och att göra det enklare för kunderna.

Kallax Bygg sysselsätter idag ca 15 personer, inklusive inhyrd bemanningspersonal. Kallax Bygg utför ombyggnationer av badrum, tak, fönster och så vidare samt tillbyggnationer i form av garage, utbyggnad av hus, farstukvistar, med mera.

Mattias Westberg, delägare och styrelseordförande i Kallax Bygg berättar att man nu startat dotterbolaget Kallax Entreprenad AB, för att även kunna erbjuda olika typer av markarbeten, såsom rivning, anläggning och plattsättning.

”Visionen är att under 2016 sysselsätter vi 30 personer på heltid”, säger Mattias.

Kundservice och kvalité

Förutom att bredda verksamheten jobbar Kallax Bygg mycket med kvalité och att göra det enklare för kunderna att följa arbetets gång och göra ändringar i sina beställningar.

”Nu inför vi möjlighet för kunderna att logga in i vårt system, som man kommer åt från vår hemsida, kallaxbygg.se. Där kan man löpande följa arbetsgången, lägga in tilläggsarbeten, göra en reklamation och framför allt se hantverkarens rapporterade tid direkt efter arbetsdagens slut.”

”Vi vill ge kunderna bästa möjliga inblick i sitt projekt”, berättar Mattias.

”Vi vill jobba på ett nytt sätt, vara ett nytänkande byggföretag som lämnar papperslapparna åt sitt öde och jobba med ny teknik. Vi vill helt enkelt bli suveräna på att kommunicera med kunden.”

”Att kunderna blir nöjda är jätteviktigt för oss”, säger Mattias.

ROT-avdrag 2016

För er som undrar om vad som gäller för ROT-avdrag nu på det nya året så är det samma belopp som tidigare, alltså högst 50 000 kronor i möjligt avdrag per person och kalenderår som fortsätter att gälla. Den enda förändring är att endast 30% av arbetskostnaden räknas.

 

Kontaktuppgifter till Mattias: mattias@kallaxbygg.se, 070-548 99 77

Kallax Bygg AB