“Be near it”

OBS! Denna artikel skrev jag i september 2014 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

BnearIT är ett konsultföretag med specialisering på systemutveckling inom webb och så kallade tjänstebaserade system (SOA), med huvudkontor i Luleå och representation i Kiruna. Störst är de inom traditionell IT-konsultverksamhet. Kunderna finns inom både privat näringsliv och offentlig sektor, i hela EU.

Vi träffar VD Kent Eneris som tillträdde i juni och Anders Hermansson som är delägare och arbetar som säljare. De berättar att BnearIT har tre affärsområden: Systemintegration, Content management och Verksamhetsutveckling.

Personalen är högutbildad, ett 20-tal är civilingenjörer och de flesta andra är systemutvecklare. Anders påpekar att de bara har lokala konsulter, alltså inga underkonsulter i Lettland eller Indien eller något annat låglöneland. Deras primära marknad är också den lokala, alltså Norrbotten.

Vision

Kent och Anders berättar att de har tagit fram en vision om att år 2018 ska de vara Norrlands mest attraktiva IT-konsult. Kent kommer nu att fokusera sitt arbeta på att styra upp deras processer och kvalitetshantering, med sikte på denna vision.

De nämner om en ny slogan: ”Din utveckling – vår passion”, och menar då både kunderna och den egna personalen.

Affärer och projekt

BnearIT utökar området Verksamhetsutveckling men även till de andra affärsområdena behöver de rekrytera. I skrivande stund annonserar de efter flera olika kompetenser: EPiServer-utvecklare, både juniorer och seniorer inom systemutveckling samt projektledare och systemarkitekt .

Deras kunder är annars stora företag och förvaltningar som Norrbottens Läns Landsting, Försäkringskassan, Tullverket, FMV, LKAB, SSAB, SKF, osv. De har de flesta kommunerna i Norrbotten som kunder. De är också med i flera EU-projekt. Ett av dessa är MARSUR (Maritime Surveillance), som handlar om utbyte av trafikdata mellan olika länders kustbevakningar.

En lite speciell typ av projekt är granskning av deklarationsblanketter åt Skatteverket som Anders har koordinerat de två senaste åren. Han berättar att detta varje år har engagerat 85 arbetssökande ungdomar och genom detta har ungdomsarbetslösheten sjunkit med drygt 2 % under de tre månader projekten varade. De gör detta därför att de är en del av Luleåregionen och vill hjälpa till, även om de själva inte tjänar någonting på det.

Projekt med MRM

Ett annat exempel på pågående projekt är ett uppdrag åt MRM, Mark Radon Miljö, där BnearIT tar fram en helt ny systemlösning för insamling och lagring av mätdata. (Se separat artikel om MRM i detta nummer av HEJA.) BnearIT bygger där både det nya användargränssnittet, serverprogram och databas. Med det nya systemet kommer MRM att kunna samla in mätdata digitalt och därmed spara stora belopp bara i form av minskade portokostnader.

Fakta om BnearIT:

Företaget bildades år 2001, har cirka 30 anställda, ägs av sju av dessa, omsatte 2013 ca 30 miljoner kronor och är delägare i tre andra bolag: Adage som är specialiserade på RFID-lösningar*, HW4IT AB för hårdvara till basindustrin och transportindustrin och Network Enabling System Partner (NESP) som huvudsakligen har Försvaret som kund.

*RFID = Radio Frequency ID. Används för trådlös kommunikation på mycket kort avstånd, t.ex. avläsning och identifiering av busskort, vasaloppsåkare, varor på transportband eller tågvagnar.

 

 

 


Text: Bengt-Erik Johansson