Politikerträff med FUB i Luleå

”Mitt val” är namnet på en studiecirkel som ges i samarbete mellan FUB (föreningen för barn, unga och vuxna med en utvecklingsstörning) och Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkeln ges på många orter runt om i landet. En del som ingår är att deltagarna ges möjlighet att träffa några lokala politiker och ställa frågor till dessa.

I Luleå genomförs studiecirkeln ”Mitt val” i FUB:s lokal på Malmudden. Under cirkelns gång har deltagarna fått lära sig vad demokrati är, vad det innebär att rösta, vilka olika val som vi kan rösta i den 9 september i år samt hur det går till att rösta.

Besök av politiker

Tisdagen den 28 augusti kom några inbjudna politiska företrädare på besök till FUB-lokalen. Ingrid Renberg, som är ordförande för FUB Luleå hade skickat inbjudan till alla partier som finns med Luleås kommunfullmäktige. Av dessa var det glädjande nog representanter för sex partier som hade möjlighet att komma, trots bråda valtider.

Dessa var: Fredrik Hansson, Socialdemokraterna, Ingela Svalberg, Liberalerna, Mari-Anne Björn, Centerpartiet, Britta Berggren, Rättvisepartiet Socialisterna, Glenn Berggård, Vänsterpartiet och Jan Nyberg, Miljöpartiet

Cirkeldeltagarna hade förberett frågor som de skulle ställa och Studieförbundet Vuxenskolans cirkelledare, Bengt-Erik Johansson agerade moderator och fördelade ordet.

Stor variation på frågorna

Politikerna fick frågor om väldigt olika saker. Trine, som är väldigt intresserad av politik, undrade vad skillnaden är mellan regering och riksdag och vad en kommun är och hur man gör för att bli politiker. Mikael undrade bland annat hur man kan ordna en konsert och hur man kan få byggjobb, Markus ställde frågor som har med miljön att göra, om det finns andra sorters bränsle till bilarna, varför man kör mat med lastbil från andra länder och varför det blir varmare på jorden. Patrik undrade varför en del röker på LLT-bussarna, fast det är förbjudet och Hanna undrade vad politikerna tycker om LSS.

De gästande politikerna visste att detta inte var någon debatt. Det var inte meningen att de skulle skryta om sig själva eller tala om hur dåliga de andra är. De skulle snarare bara svara på det som deltagarna undrade över. Och det skötte de väldigt bra. De hjälptes åt att svara på frågorna och kompletterade varandras svar.

Alla fick svar. Bland annat fick Trine rådet att ta kontakt med det ungdomsförbund som hon är mest intresserad av, om hon vill engagera sig i politik. Mikael fick råd om hur man kan söka pengar för att ordna en konsert och att man kan vända sig till arbetsförmedlingen och till sådana som jobbar med arbetsintegrerande sociala företag när det gäller att hitta jobb. Alla tycker de att LSS är bra.

Den 9 september kommer cirkeldeltagarna att rösta. Nu vet de hur man gör när man röstar och att det finns tre olika val att rösta i. Deltagarna i just denna studiecirkel verkar också ha bestämt sig för vad de ska rösta på. Förhoppningsvis kommer fler FUB:are än någonsin tidigare att rösta i år.

 

Text: Bengt-Erik Johansson

Foto: Ingrid Renberg