Ny folder till Dataföreningen Norrbotten

Dataföreningen i Norrbotten är flitiga med att ordna frukostmöten, afterwork, seminarier och andra typer av sammankomster och då är bra att ha lite material med sig, för att dela ut till besökare som ännu inte är medlemmar i föreningen.

Ord & Mening i Norr har fått förtroendet att ta fram en ny folder som berättar om Dataföreningen och vilka typer av medlemskap som finns och vad man får som medlem.

Dataföreningen i Sverige bildades redan 1949. Syftet då var att ”genom utbildningar och erfarenhetsutbyten verka för ett effektivt och ändamålsenligt tillvaratagande av digitalteknikens möjligheter”. Och det gäller i högsta grad fortfarande.

Dataföreningen i Norrbotten vill främja framtidens kompetensförsörjning i IT-branschen och ordnar därför aktiviteter som vänder sig till både studenter och personer som redan är verksamma i yrkeslivet. Man delar också ut pris till årets IT-person och årets IT-organisation i Norrbotten. Det har man gjort i ett tjugotal år nu, så det är lite av en tradition.

Dataföreningen i Norrbotten har också några olika nätverk där människor med likartade intressen möts och utbyter erfarenheter och lär av varandra. Det finns nätverk för projektledare, för kvinnor i IT-branschen, för ITIL och för säkerhet, för att nämna några.

Ord & Mening tackar…

Dataföreningen Norrbotten för att de valt att vända sig till Ord & Mening för att få fram denna folder.

 

Jennie Images AB för hjälp med en passande bild till framsidan.

 

Team Heja som har sett till att foldern snabbt och smidigt blev tryckt och levererad.