Luleå Science Park – ”En internationell mötesplats för goda affärer”

Luleå Science Park ligger precis som de flesta liknande anläggningar i världen nära stadens universitet. Här jobbar omkring 1 000 personer i 100 olika företag, många av dem med hela världen som marknad. Flera av dem är rent av världsledande inom sitt specifika område. Luleå Science Park finns till som en plats och en koordinerande faktor. Låt oss höra hur verksamhetschefen Peter Larsson ser på sin arbetsplats.

Luleå Science Park, 25 år

Det är ingen överdrift att påstå att Luleå Science Park är en mycket intressant arena och, som Peter uttrycker det, en av de stora tillväxtmotorerna i regionen. Mycket har hänt sedan det som då kallades Teknikbyn Aurorum bildades 1989. Nu finns här ett hundratal företag med sammanlagt ca ett tusen anställda. De är allt från enskilda konsulter till Tullverkets IT-avdelning med cirka 160 anställda.

Peter Larsson kom till Luleå Science Park hösten 2013, först med uppdrag att utreda hur man ska arbeta för att expandera och ta nästa steg i utvecklingen. Efter ett halvår fick han rycka in som vikarierande verksamhetschef och sedan det senaste årsskiftet är han ordinarie verksamhetschef. Men uppdraget att arbeta med expansionen har han kvar.

Idag är Luleå Science Park väl känt, inte bara inom Sverige utan även internationellt och detta med ett mycket gott anseende, inte minst efter etableringen av ett visst stort amerikanskt företags datacenter.

Personen Peter

Jag ber Peter beskriva sin egen bakgrund. Han berättar då att han är utbildad till maskinkonstruktör och har jobbat som sådan inom basindustrin, på företag som SSAB, LKAB och Hardtech. Mot slutet av 90-talet började han jobba med verksamhetsutveckling och startade ett eget konsultföretag för detta. Han utbildade sig till sociolog, med inriktning mot högpresterande team och lärande organisationer.

Luleå Science Park är en del av Luleå Näringsliv AB och till Luleå Näringsliv kom han 2011, för att arbeta med kontakterna mellan näringslivet och universitetet. Han har under resans gång haft ett antal olika uppdrag och är nu alltså verksamhetschef på Luleå Science Park.

En historisk bakgrund

Peter berättar om den fråga som han ställde sig när han kom till Luleå Science Park, nämligen; hur kommer det sig att så många företag här är så skickliga? Att flera av har excellent teknik som världsledande?

Detta är hans förklaring: Här har skapats massor av tillämpad forskning. Luleå Tekniska Universitet är det universitet som har mest företagsfinansierad forskning i landet. En anledning till det är att vi har stora naturtillgångarna i form av malm, vattenkraft och skog.

Man byggde järnväg för att frakta malmen ner till kusten och man använde vattenkraften för att driva de här tågen. Sedan byggde man järnverk, pappersverk och liknande och då använde man ju strömmen till den industrin.

Utmaningen var då att får riktigt skicklig kompetens att flytta hit upp till norra Sverige. Alltså byggde man 1971 ett universitet här. Så man kan säga att universitetets grund är just att få kompetens till basindustrin och runt basindustrin växte det sedan upp underleverantörer som behövde vara i världsklass för att kunna leverera till de här krävande industrierna.

Där kom det fram bra idéer, tillsammans med forskningen, och då behövde man en plats där man tog tillvara dessa goda idéer tog dem vidare till en global marknad. Så 1989 byggde man därför en så kallad teknikby, vilket idag är Luleå Science Park.

Vision och verklighet

Om vi jämför med Mjärdevi Science Park i Linköping, så är den fem år äldre och ungefär tre gånger så stor. Men jag tror faktiskt att Luleå Science Park kan lyckas med det man har gjort i Linköping, att vi kan närma oss Mjärdevis storlek.

Det kommer att investeras över 200 miljarder här, fram till 2020. Det är inom infrastruktur, energieffektivisering och besöksnäringen och alla dessa investeringar kommer att behöva mycket tekniskt kunnande. Här har vi vår bas, våra företag, som kommer att kunna utvecklas och det kommer ett flertal andra företag som kommer att etablera sig i regionen.

Vi har ett stort tryck nu. Dels finns det ett antal IT-företag som vill etablera sig här, nu när de ser hur expansivt det är i området. Dels har vi hela testindustrin, med olika fordonstest av både personbilar och lastbilar och dessutom en testmiljö för järnväg i kallt klimat, som man håller på att byggas upp här. Och så håller man på med rymdtester. Så det finns en väldigt bred bas.

Fem viktiga delar

Vad är det då som vi levererar? Jo, man kan dela upp det i fem saker, säger Peter.

  1. Det första är affärsutveckling. Och då talar vi om internationella affärer och om affärer som innehåller produkter av hög klass, ofta världsledande.
  2. Nästa steg är de unika nätverken som finns inom science park-världen. I Sverige finns 30 science parks och ungefär 30 inkubatorer. Dessa är med i ett nätverk som heter SISP, som står för Sveriges Inkubatorer & Science Parks. Sen, på den internationella sidan har vi IASP, internationell nätverket för science parks och inkubatorer, med drygt 400 olika science parks från över 70 länder.
  3. Sen har vi talanger, som är en av de absolut viktigaste delarna. För har man talanger, personer som är motiverade och innovativa, då kommer det att hända saker.
  4. Och så är det riskkapital, kompetenta aktörer som levererar både finansiella medel men också kompetens och erfarenhet om hur man utvecklar affärerna.
  5. Den femte delen är den här arenan. Det är det vi levererar, den här mötesplatsen, där alla de här olika aktörerna kan träffas och samverka.

Andra Science Parks

Vi har också andra science parks i området, berättar Peter. Vi har Piteå Science Park och Bodens Science City som är på gång att utvecklas och så har vi Skellefteå Science City. Och i Umeå finns ett antal olika inkubatorer med liknande verksamheter.

Och en smula längre bort i världen finns samarbetet med Austin. De säger att de vill jobba med de bästa i världen och har bildat ett nätverk med sex olika science parks. Om oss säger de att ni som ligger så nära Nordpolen och som lyckas attrahera så stora investeringar gör någonting världsunikt och därför säger de: ”vi vill jobba med Luleå!”

Peter berättar om när han förra hösten var i Quatar på IASP-konferensen och fick träffa folk från ett par hundra science parks från hela världen. Då andra tittar på vårt område i världen är det inte alltid man förstår att vi finns i ”Sweden” utan man tänker att det är i ”Scandinavia”. Och det innebär ju också att vi har en utmärkt möjlighet att samverka med exempelvis Tromsö och Uleåborg. Det är två städer i Norge och Finland som vi har samarbete med, som jag tror att vi kommer att kunna fördjupa ytterligare.

Han tar ett annat exempel och berättar om ett besök han hade för några veckor sedan, då Englands ambassadör var på Luleå Science Parken och frågade: ”hur kommer det sig att ni är världsledande inom innovation?” Peter svarade att han tror att det beror på att vi inte ser oss som världsledande utan snarare att vi tycker att det alltid finns saker som behöver förbättras. Men tydligen är det så att om man jämför oss internationellt så upplever man att vi är världsledande.

Av det följer flera saker. Den viktigaste, det är att andra vill jobba med oss. Inte minst tänkbara partners och investerare. Så om du har en idé till produkt eller tjänst och vill att någon ska ta del av den, då får du presentera detta här.

Peter berättar vidare att de blir inbjudna till olika event, både i Sverige och runt om i världen, för att beskriva hur de jobbar här. Och vi tror på att dela med sig av vår kompetens, säger han. Det är både trevligt och nyttigt. Det innebär att också andra delar med sig av sin kompetens och tillsammans får vi då innovationer, som man brukar kalla det.

Definitionen på innovation, säger Peter, är att det är en bra idé, vara, produkt eller process som skapar nytta i samhället och som man tjänar pengar på. Så, en bra idé i byrålådan är inte en innovation. Det krävs att man faktiskt får den ut på marknaden.

Exempel på innovativa företag i Luleå

Ja, vi har ett antal företag som är väldigt intressanta, säger Peter.

  • Vi har CVK, som tillverkar olika utrustning för vibrationsmätning.
  • Vi har KYAB, som via användarmedverkan synliggör energiförbrukningen och kan skapa och ändra vårt beteende, vilket kan spara stora pengar.
  • Vi har 3eflow, som levererar en ny standard för tappvatten. De ser till att minska förluster. När du spolar vatten så tar det oftast lite tid innan det blir varmt men deras lösning ser till att du får det blixtsnabbt. Detta kan bli en ny standard för tappvatten.
  • Sen har vi eParkera, som är en väldigt intressant verksamhet som dessutom ett intressant koncept som kan användas i andra sammanhang.
  • Och så har vi Agency 9. De fantastiskt duktiga på 3D-illustrationer.

Alla de här företagen är väldigt innovativa. Talar man med dem så märker man att de inte bara arbetar med den idé som ger affärer just nu, utan de tänker också två, tre steg framåt, på vad de ska kunna leverera längre fram i tiden.

Stöd i affärsutvecklingen

Till sin hjälp för affärsutvecklingen finns LTU Business, som kan leverera stöd i många faser i företagets utveckling. Vi har också Aurorum Business Incubator, ABI, som kan ta din fantastiska idé och hjälpa dig att starta ett företag. Och så är det förhoppningsvis också på gång en verksamhet tillsammans med Piteå, Go Business, där man har en till inkubator som kan stödja och hjälpa till.

Det finns också olika aktörer i samhället, både offentliga och privata, som hjälper och stödjer företagen i olika skeden. Länsstyrelsen är väldigt skicklig och har koll på de offentliga delarna. Och vi har koll på de privata, samt de offentliga delarna.  Så vi kan hjälpa till att koordinera och guida de företag som vill hitta rätt aktörer – eller den aktör som vill hitta sina företag att stödja och hjälpa. Och det innebär, som jag ser det, säger Peter, att Science Park-konceptet är en viktig tillväxtmotor, inte bara i Luleå utan faktiskt i hela regionen.

Betydelsen av nätverket SISP

SISP är en väldigt viktig kanal, just i och med att tittar man internationellt så är ju Sverige en av de få platser i världen som anses vara ”innovation leaders”. Ofta tittar man på fyra olika kategorier. Och då finns det ett antal ställen i världen som är i den högsta kategorin, ett fåtal platser och Sverige är en av dessa. Så det Sverige gör, det tittar man på internationellt och att då ha en organisation, så stark som SISP för att samla just de här verksamheterna, det är ju starkt.

Ett tecken på det är ju att den 21 – 22 april äger något som kallas innovationsriksdagen rum i Västerås. Då kommer Stefan Löfven dit och håller öppningsanförandet, just som en markering för hur viktig den här verksamheten är för Sveriges tillväxt. Vi kommer att vara med då och berätta hur vi har jobbat i Luleå, så vi blir en av dem som lyfts fram som en av de som är riktigt starka i Sverige. Och det känns ju trevligt!

Till sist: Hur ser du på Facebook-etableringen?

Facebook är en av de viktigaste pusselbitarna som har fallit på plats, säger Peter. Det handlar om flera saker. Facebook är definitivt ett starkt varumärke för den digitala industrin. Men det är egentligen den digitala industrin som är det riktigt stora, eftersom varumärken kommer och går men industrier består under längre tid. Och behovet av att lagra information växer med ofattbar hastighet.

Med den här digitala industrin kommer också mer värdeadderande tjänster, som att kunna använda informationen. Att kunna ställa de stora svåra frågorna och få väldigt bra svar. Det pratas om ”from big data to big questions to big answers”, säger Peter.

Det går att göra väldigt mycket av den här informationen och med de smarta maskinerna och alla givare som genererar specifik information. Vi har bara sett början på denna utveckling. Facebook är en symbol för en ny industri-era. Vi nöjer oss inte med bara att få en etablering utan vi ser att det här som början för en hel bransch, säger Peter.


Text: Bengt-Erik Johansson