Matts Rehnström vill skapa lärande organisationer

Matts Rehnström har en filosofi om ledarskap som skiljer sig en del från den stil som vanligtvis råder på våra arbetsplatser. Jag fick förmånen att lyssna till honom när han berättade om detta vid ett möte arrangerat av Dataföreningen. 

Först lite om personen Matts

Matts driver idag företaget Clean Stream AB och jobbar där som konsult med många uppdrag, särskilt hos kommuner och landsting över hela landet. Han kallar sig Shaper of Business Excellence men kan också kalla sig organisationsutvecklare, föreläsare och författare.

Han har tidigare arbetat som officer och som chef i olika befattningar på företag som Datarich International, Frontec och eBuilder.

Han inleder sin presentation med att berätta om hur han som VD på ett företag i IT-branschen själv fick uppleva vad som händer när stressen och pressen ökar och sakta, nästan omärkligt, byggs på tills den är så stor att det plötsligt tar stopp. Det gick så långt att han blev utbränd och fick hjärtproblem och måste koppla bort sig från den rådande machojargongen och ohållbara arbetsbelastningen – för att i stället inleda en lång rehabilitering.

Man ska ha roligt

Med dessa erfarenheter i ryggen har Matts nu en annan inställning. Nämligen att det ska vara roligt och upplyftande att arbeta och att vi varje dag när vi går till arbetet skall känna att vi gör positiv skillnad för någon. Han menar att det är viktigt att vi går in helhjärtat för att leverera någonting av värde till våra kunder, oavsett vad vi kallar dem i just vår verksamhet. En del säger brukare, andra har elever, patienter, klienter, eller just kunder.

Ett självtest

Det är onsdagen den 25 januari 2015 och vi är ett dussintal personer som har samlats för att lyssna till Matts Rehnström som ska berätta om ”Fem regler för en lärande organisation”.

Matts ger oss en uppgift. Han serverar nio påståenden och ber oss värdera hur mycket vi håller med om vart och ett av dessa, på en skala mellan 1 och 10 och sedan summera våra egna poäng. Du som läser detta kan också göra detta test.

Frågorna är:

A.     Jag bryr mig verkligen om framtiden för vår organisation
B.     Jag berättar gärna stolt för andra var jag arbetar
C.     Mitt arbete ger mig en känsla av personlig framgång
D.    Jag rekommenderar min arbetsplats till en vän som ett bra ställe att arbeta på
E.     Min organisation inspirerar mig till att göra mitt yttersta
F.     Jag har full förståelse för hur ”min avdelning” bidrar till organisationens framgång
G.    Jag förstår hur min egen roll i organisationen relaterar till de övergripande målen och inriktningen
H.    Jag är beredd att lägga ner mycket engagemang, mer än förväntat, för att organisationen skall lyckas
I.      Jag är personligen motiverad för att få organisationen att vara lyckad

Vilken summa kom du fram till? Jag fick ett rätt högt tal, men jag jobbar i min egen enskilda firma och då tror jag det är lättare att känna engagemang och tro på det man håller på med än vad det är för de flesta som befinner sig i stora organisationer.

Världens resultat

Bland andra Gallup har gjort stora undersökningar av hur anställda världen över svarar på dessa frågor. För att koppla åter till ovanstående självtest delas poängtalen in på följande vis: om du får 0 – 21 poäng är du oengagerad, 22 – 77 poäng och du är måttligt engagerad och de som får 78 – 90 poäng är mycket engagerade.

Det visar sig att 24 % av de som deltagit i undersökningen är oengagerade, 62 % är måttligt engagerade och bara 14 % är mycket engagerade. Då undrar jag; Hur kan en organisation med bara 14 % mycket engagerad personal vara framgångsrik?

Matts är noga med att påpeka att var på svarsskalan du hamnar har inget att göra med hur kunnig eller intelligent du är. Det är inte heller så att de som får låga poäng nödvändigtvis är passiva och inte gör någonting. Det kan till och med vara så att en del av dessa personer är väldigt aktiva – med att motarbeta dem som befinner sig i andra änden av skalan!

Lärande vs icke-lärande organisationer

Vad menas då med en lärande organisation? Matts ger oss följande definition. ”En lärande organisation består av individer och grupper som genom samhörighet samarbetar genom öppen och ärlig kommunikation, en kultur med tillit, med syftet att konstant lära och utveckla sig för att bli bättre.”

För att förstå detta bättre kan vi titta på vad som kännetecknar en icke-lärande organisation. Där är följande saker vanliga:

 • Projekt som ständigt missar målen
 • Personalen har ständigt för mycket att göra
 • Personalen är rädd för att uttrycka sin åsikt
 • Respekten för hierarkin är större än för kompetensen
 • Cheferna har placerat sig på ett eget våningsplan eller i en annan byggnad
 • Avsaknad av egna initiativ
 • Vi-och-dem-mentalitet inom organisationen och även mot andra organisationer
 • ”Ingen idé att engagera sig”

Någon som känner igen sig?

Självstyrande team

Hur ska man göra då? Matts förespråkar vad han kallar för självstyrande team. Ett sådant består av individer som har fått och själva har uppfattat att de har ansvar och befogenheter att utföra, efter bästa förmåga, det arbete som krävs för att lösa en uppgift och åstadkomma ett resultat.

De vinster som man får med självstyrande team är följande: ökat engagemang, hälsosam verksamhet, mer tillfredsställda kunder och lägre kostnader och ökade intäkter = bättre resultat!

Matts ger oss tre exempel på framgångsrika företag som tillämpar detta. De är Google, Whole Foods Market och Gore.

De fem reglerna

Matts avslutar med att dela med sig av fem regler för en lärande organisation. Dessa är:

 1. Att ha för vana att utvärdera det arbete som är genomförts. Att inte kritisera andra för att de uttalar sig, eller uttrycka sig nervärderande om det som de uttrycker.
 2. Att vara öppen och transparent med resultat, både goda och mindre bra, samt med åtgärder.
 3. Att ha klara och tydliga visioner, strategier och mål.
 4. Att fördela ut ansvar OCH befogenheter till grupperna att själva lösa uppgifterna samt att hantera funktionella delar (HR, ekonomi, inköp, mm).
 5. Att distribuerat styra och följa upp verksamheten efter de naturliga flödena för att tillfredsställa kunden.

Ja, det var en sammanfattning av denna presentation – som Matts fick välförtjänta applåder för!

Författaren och utbildaren Matts

Matts har skrivit ett par böcker också. En av dessa är på svenska och heter ”Lite som Dalai Lama fast för organisationer” med undertiteln ”Vägen till nöjda kunder, stolta medarbetare och glada ägare!”

Övriga böcker är på engelska och ett par av dessa har titlarna ”The 36 Golden Nuggets to a Highly Successful Business” och ”Change Agents”. Den senare är skriven tillsammans med den välkände amerikanen Brian Tracy.

För att sprida kunskapen om hur vi kan bygga hälsosamt hållbara och lönsamma verksamheter håller Matts också utbildningar. Han fokuserar på i huvudsak tre nivåer, där den första är de ledare som är ansvariga för en verksamhetsutveckling, den andra för de som fått i uppdrag av nämnda ledare att förbättra verksamheten och då driva förbättringsprojektet, samt den tredje är de som arbetar i verksamheten och som ständigt själva skall kunna utveckla den.

Läs mer på hemsidan

På hemsidan mattsrehnstrom.com finns mer information om böcker, utbildning och en hel del annan matnyttig information om Matts och hur man kan kontakta honom.


Text: Bengt-Erik Johansson