Creative Park – vad är det?

Creative Park finns i den gamla fina Bergströmska Gården, granne med Stadshuset i Luleå. Detta är en ny samlingsplats för att stimulera utvecklingen av verksamheter inom kulturella och kreativa näringarna i samverkan med delar av IT-branschen.

Vi besökte Bergströmska Gården och fick en pratstund med Niclas Wikström, en av de tre personer som driver detta projekt. De andra två är Annie Arnqvist och Anders Granberg som är huvudprojektledare.

Byggnaden är en K-märkt timring med diverse tillbyggnader som gör den invändiga arkitekturen till en spännande upplevelse. Det finns mötesrum och arbetsrum, både i källaren och på markplanet. Väggarna är vita och golven består av ljusa plankor. Det är nivåskillnader här och var, med enstaka trappsteg och trappor mellan. Byggnationerna och renoveringsarbetet pågår fortfarande men nu mest utomhus och i kringbyggnaderna. Invändigt har aktiviteterna redan kommit igång.

– Under hösten ska restaurangen öppna och man ska kunna sitta här ute på gården och ha möten och jobba, säger Niclas.

Creative Nodes Fusion

Niclas berättar att projektet heter Creative Nodes Fusion och att Luleå Näringsliv AB är projektägare. Det finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting, Luleå Kommun och Europeiska Regionala Fonden.

Creative Nodes Fusion är indelat i tre faser. Den första delen kallas ”Inspire” och har fokus på kompetensutveckling och innovation med branschöverskridande samarbeten så att man ska lära av varandra. Man räknar med att ha med runt 120  företag vid utgången av 2016. Just nu pågår en kartläggning av vilka bolag som man vill få med i projektet.

– Det andra året går vi in i den fas som kallas ”Fuse”. Här experimenterar olika specialister tillsammans för att ta fram idéer och enkla prototyper som ska kunna utvecklas i nästa steg, för att kunna bli nya produkter och tjänster.

– Vid slutet av år 2017 räknar vi med att det ska finnas ett femtiotal bolag med, som har tagit fram prototyper, pitchar och paket för sälj/marknadsföring, berättar Niclas.

Den tredje fasen kallas ”Create”. I den ska projektet koppla ihop bolagen med regionala, nationella och internationella aktörer som har som uppgift att stötta företag så att de kan förverkliga sina nya produkter och tjänster.

Ytterligare ett syfte med projektet Creative Nodes Fusion är att bidra till att effektivisera det privata och offentliga stödsystemet för bolags- och affärsutveckling inom de kreativa och kulturella näringarna och IT- branschen i regionen. Målet är att i juli 2018 ska cirka 15 bolag ha gått igenom samtliga tre faser.

– Ett delmål är också att öka mångfalden vad gäller kön, ålder och kultur inom dessa branscher, säger Niclas.

Evenemang av olika slag

Projektet Creative Nodes Fusion och platsen Creative Park är redan en arena för olika typer av evenemang. I februari genomfördes Norrbotten Media Week för första gången där projektet var medarrangör. I mars invigdes Creative Park officiellt och under april har man kört igång med lunchföreläsningar och Creative Talks. Här hölls också ett Game Jam i mitten av april.

Creative Talks är en föreläsningsserie som samlar entreprenörer, visionärer och företagare från Norrbottens kreativa och kulturella näringar. Det blir ett tillfälle att utbyta idéer, lära sig av varandra, mötas och mingla.

En mötesplats

Det finns kontorsplatser som man kan hyra en dag eller för någon vecka, beroende på vilka behov man har. Det finns också en del ytor som är öppna för spontana möten. Man kan köpa någonting i restaurangen och sitta ner och prata med folk.

– Vi vill ju att folk ska kunna komma hit och ta ett möte eller sitta och spåna, säger Niclas.

Läs mer Creative Parks egen hemsida, creativepark.se

 

 

 


Text: Bengt-Erik Johansson

Foto: Camilla Niemi