iSmart – tekniskt stöd för barn med dyslexi

Projektgruppen med representanter från olika länder samlad på Ormberget i Luleå.

iSmart är ett europeiskt initiativ för att skapa ett bra IT-baserat stöd för elever med dyslexi och deras klasskamrater. Det finns redan många hjälpmedel och appar för barn med dyslexi, i mobiler, läsplattor och datorer, men ingen av dessa tar ett helhetsgrepp på situationen i klassrummet och stöd med skoluppgifter som ska göras hemma.

Dyslexi och kända dyslektiker

Dyslexi är ett mycket vitt begrepp som definierar ett funktionshinder som innebär försämrad förmåga att läsa flytande eller att förstå det man läser på ett bra sätt. Dyslexi är det vanligaste funktionshindret vid inlärningssvårigheter.

Att vara dyslektiker innebär förstås en del besvär men det behöver inte vara ett hinder för ett framgångsrikt liv. Här är en lista över några välkända personer som är sägs vara eller ha varit dyslektiker: Ingvar Kamprad, Steve Jobs, skådespelarna Tom Cruise och Harrison Ford, Walt Disney, författarna Agatha Christie och Ernest Hemingway och Leonardo da Vinci, för att nämna några.

Projektet iSmart

Projektet startade hösten 2013 och har nu utvecklat en nästan färdig plattform och en app för eleverna. Dessa kommer att provas vid Norrskenets friskola i Luleå, samt i skolor i Tjeckien och i Turkiet, under nästa läsår. Det finns också ett intresse för att börja använda iSmart bland flera kommunala och privata skolor i Sverige och i andra europeiska länder.

Systemet finns redan nu på engelska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska och grekiska, vilket berättar om vilka länder som ingår i det samarbete som ligger bakom detta.

Team Heja var med när iSmart visades upp för Norrskenets friskola i Luleå, den 20 maj 2015. Johan E. Bengtsson och de tillresta internationella representanterna för projektet visade upp de olika användargränssnitten och funktionerna. Det finns ett sorts gränssnitt för eleverna, ett för skolans administratör, ett för lärarna och ett för föräldrar eller vårdnadshavare.

Så här fungerar iSmart för eleverna

Eleverna har en iSmart-app på sin surfplatta eller smarttelefon. Den vy de möts av när de har loggat in med appen ser ut så här (engelsk version).

Elevernas huvudmeny

Här kan de alltså välja om de ska kolla hur skoldagen ser ut, hitta undervisningsmaterial, göra läxor, läsa eller skriva någonting, skicka e-post eller använda en app som läraren gjort tillgänglig.

Appen innehåller automatisk omvandling av text till tal, så man kan lyssna i stället för att läsa. Den innehåller också det omvända, alltså omvandling från tal till text, så att man kan prata in någonting och automatiskt få det visat som skriven text.

Skolan tror på detta

Rektorn på Norrskenets friskola, Jörgen Stenmark, är positivt inställd till projektet och denna typ av teknikstödda lösningar som gör det lättare för elever med dyslexi och andra funktionshinder att genomföra sina uppgifter. Det är därför Norrskenet har valt att vara med i detta pilotprojekt, som den första och hittills enda skolan i Sverige.

Under pilotprojektets gång kommer en forskare från LTU att samla in synpunkter från elever och vuxna som använder systemet. Det man vill veta är vilka förväntningar man har på förhand, vad är som bra och vad skulle kunna göras annorlunda. De synpunkter och förslag som kommer fram under tiden, kommer att användas till att förbättra plattformen och till att utvärdera pilotprojektet.

Vi lär få se mer av denna typ av teknikstöd i framtiden, tror Jörgen Stenmark.

Mer information om iSmart finns på www.ismartkid.se/

 

 

 

 


Text och foto: Bengt-Erik Johansson