Norrbotten och idrottsrörelsens vision för 2025

OBS! Denna artikel skrev jag i maj 2016 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har antagit en gemensam inriktning för verksamheten, som tar sikte på̊ idrottsrörelsens vision ”Svensk idrott  – världens bästa”, där man utgår från det strategidokument som antogs vid riksidrottsförbundets (RF) stämma i maj 2015.

Team Heja har träffar Katarina Halvardsson, som är ordförande i Norrbottens Idrottsförbund och distriktsordförande i SISU Idrottsutbildarna. Katarina visar några styrande dokument som de jobbar efter.

– I strategidokumentet från RF anges de övergripande mål som svensk idrott ska sträva mot till år 2025. I detta ingår målet om livslångt idrottande, idrottens värdegrund som en styrka, möjligheten för alla att idrotta i förening samt att idrottsrörelsen är en samhällsaktör som gör Sverige starkare, säger Katarina.

Idrottens värdegrund

Katarina pekar på idrottens värdegrund, som innehåller följande delar:

  • Glädje och gemenskap, som är starka drivkrafter för att idrotta. Man ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
  • Demokrati och delaktighet, som säger att att alla medlemmars röst har lika värde och att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
  • Allas rätt att vara med, där man säger att alla som vill ska kunna vara med avsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.
  • Rent spel och ärlighet, som är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Folkhälsa för alla

– Det handlar mycket om folkhälsa. Inte bara för de som traditionellt brukar idrotta i föreningar, utan för alla. Vi vill att man ska kunna idrotta hela livet.

– Det handlar också om mångfald och integration. Både att hjälpa nyanlända att få någonting meningsfullt att intressera sig för. Jag är säker på att vi kommer att hitta nya både nya idrottstalanger och nya ledare som kommer att berika både idrottsrörelsen och samhället, säger Katarina.

Norrbottens idrottsgala 2016

Den 14 maj gick 2016 års idrottsgala i Norrbotten av stapeln. Dagen bestod av två delar, först en eftermiddag med en seminariedel kallad ”Uppsnack” och sedan själva galan, där alla pristagare avslöjades.

På de närmaste sidorna kan du läsa om några spännande och intressanta talare som under ”Uppskack”-delen gav goda och belysande exempel på hur man arbetar med de mål som Katarina berättar om – och se bilder från galan, med pristagare och andra vimlare.

 

Text: Bengt-Erik Johansson